Verplicht stuurboord wal varen en uitluisteren Marifoon.

Een ergernispunt van de beroepsschipperij die de Oosterschelde bevaart, is het niet stuurboordswal varen door recreanten op de wateren waar dit wel verplicht is.

Het is niet alleen een ergernispunt, het levert ook veel gevaarlijke situaties op.

De waterpolitie heeft hier de afgelopen jaren voor gewaarschuwd.

Wij willen de watersporter er op wijzen dat er per 2017 niet meer waarschuwend wordt opgetreden maar er daadwerkelijk bekeurd gaat worden.

Ook op de verplichting om met de Marifoon uit te luisteren op kanaal 68 als u op de Oosterschelde vaart zal worden gecontroleerd.


Hieronder de bedragen van de bekeuringen die nog worden verhoogd met € 9,- administratiekosten.

€ 140,- niet zoveel mogelijk SB varen op vaarweg.

€ 340,- bij slecht zicht niet zoveel mogelijk SB varen op de vaarweg.

€ 230,- niet voldoen aan de verplichting gebruik maken VHF (uitluister plicht).

Terug naar overzicht