Privacy Policy

Van der Rest Nautic Beheer BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Van der Rest Nautic Beheer BV zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen en met u te communiceren. Uw gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en Van der Rest Nautic Beheer BV overeengekomen opdracht.

 

Gebruik e-mailadres

Van der Rest Nautic Beheer BV gebruikt uw e-mailadres om berichten te versturen die betrekking hebben op onze dienstverlening aan u, uw bestelling en/of  leveringen. Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar derden.